Sep 7th עליית מחירים ללוח הבקרה

שלום לכולם יתכנו שינויים במחירים של לוח הבקרה מסוג סיפאנל, כל הלקוחות יקבלו הודעה אישית והמחיר לכמות החשבונות שקיימים בחבילה שלהם