תקלה באחד השרתי slave בישראל
בטיפול
06:30
השרת באוויר

איחוי מתבצע

07:01
התקלה נפתרה וכל הוירטואלים שסבלו את התקלה חזרו לאוויר


Friday, November 9, 2018« חזרה